Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
25 bài tập hai mặt phẳng song song mức độ nhận biết, thông hiểu

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm hai mặt phẳng song song mức độ nhận biết, thông hiểu có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

25 bài tập đường thẳng song song với mặt phẳng mức độ nhận biết

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm đường thẳng song song với mặt phẳng mức độ nhận biết có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

60 bài tập hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song mức độ nhận biết, thông hiểu

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song mức độ nhận biết, thông hiểu có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

50 bài tập đại cương về đường thẳng và mặt phẳng mức độ nhận biết, thông hiểu

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm đại cương về đường thẳng và mặt phẳng mức độ nhận biết, thông hiểu có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

25 bài tập hai mặt phẳng song song mức độ vận dụng, vận dụng cao

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm hai mặt phẳng song song mức độ vận dụng, vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

40 bài tập đường thẳng song song với mặt phẳng mức độ thông hiểu

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm đường thẳng song song với mặt phẳng mức độ thông hiểu có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

40 bài tập hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song mức độ vận dụng, vận dụng cao

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song mức độ vận dụng, vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

50 bài tập đại cương về đường thẳng và mặt phẳng mức độ vận dụng, vận dụng cao

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm đại cương về đường thẳng và mặt phẳng mức độ vận dụng, vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

35 bài tập đường thẳng song song với mặt phẳng mức độ vận dụng, vận dụng cao

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm đường thẳng song song với mặt phẳng mức độ vận dụng, vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất