Chương 5: Đạo hàm

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
30 bài tập đạo hàm cấp cao

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm định đạo hàm cấp cao mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

30 bài tập tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm tiếp tuyến của đồ thị hàm số mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

50 bài tập định nghĩa đạo hàm

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm định nghĩa đạo hàm mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

50 bài tập tính đạo hàm bằng các quy tắc đạo hàm mức độ nhận biết, thông hiểu

Tổng hợp các bài tập tính đạo hàm bằng các quy tắc đạo hàm mức độ nhận biết, thông hiểu có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

50 bài tập tính đạo hàm bằng các quy tắc đạo hàm mức độ vận dụng, vận dụng cao

Tổng hợp các bài tập tính đạo hàm bằng các quy tắc đạo hàm mức độ vận dụng, vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

50 bài tập đạo hàm của hàm số lượng giác

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm đạo hàm của hàm số lượng giác mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất