Chương 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Phép cộng có tổng bằng 10

Giải Phép cộng có tổng bằng 10 trang 39 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Thêm mấy để được 10?

Xem lời giải

9 cộng với một số

Giải 9 cộng với một số trang 40 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính: a) 9 + 1 + 6; ...

Xem lời giải

8 cộng với một số

Giải 8 cộng với một số trang 42 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính: a) 8 + 2 + 3; ...

Xem lời giải

7 cộng với một số, 6 cộng với một số

Giải 7 cộng với một số, 6 cộng với một số trang 44, 45 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tìm số thích hợp.

Xem lời giải

Bảng cộng

Giải Bảng cộng trang 46, 47, 48, 49 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính nhẩm

Xem lời giải

Đường thẳng - Đường cong

Giải Đường thẳng - Đường cong trang 50, 51 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Bạn kiến nào bò theo đường thẳng?

Xem lời giải

Đường gấp khúc

Giải Đường gấp khúc trang 52, 53 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Xếp đường gấp khúc

Xem lời giải

Ba điểm thẳng hàng

Giải Ba điểm thẳng hàng trang 54, 55 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Đọc ba điểm thẳng hàng (theo mẫu)

Xem lời giải

Em làm được những gì (trang 56, 57, 58)

Giải Em làm được những gì trang 56, 57, 58 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính nhẩm

Xem lời giải

Phép trừ có hiệu bằng 10

Giải Phép trừ có hiệu bằng 10 trang 59 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Mỗi hình che số nào?

Xem lời giải

11 trừ đi một số

Giải 11 trừ đi một số trang 61 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính ...

Xem lời giải

12 trừ đi một số

Giải 12 trừ đi một số trang 63 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính: a) 12 - 2 - 1 ; ...

Xem lời giải

13 trừ đi một số

Giải 13 trừ đi một số trang 64 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính: a) 13 - 3 - 1 ; ...

Xem lời giải

14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số

Giải 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số trang 66 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo

Xem lời giải

Bảng trừ

Giải Bảng trừ trang 67, 68, 69, 70 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Trò chơi với bảng trừ.

Xem lời giải

Em giải bài toán

Giải Em giải bài toán trang 72 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Một trang trại có 74 con bò mẹ và 24 con bò con. Hỏi trang trại đó có tất cả bao nhiêu con bò mẹ và bò con?

Xem lời giải

Bài toán nhiều hơn

Giải Bài toán nhiều hơn trang 73 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Ngăn trên có 9 quyển sách ...

Xem lời giải

Bài toán ít hơn

Giải Bài toán ít hơn trang 74 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Lớp 2A có 35 học sinh ...

Xem lời giải

Đựng nhiều nước, đựng ít nước

Giải Đựng nhiều nước, đựng ít nước trang 75 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Có hai chai đầy nước ...

Xem lời giải

Lít

Giải Lít trang 76 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Dùng các chai nước, hộp sữa để làm quen với 1 l, nhiều hơn 1 l, ít hơn 1 l.

Xem lời giải

Xem thêm