Chương 3: Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Phép cộng có tổng là số tròn chục

Giải Phép cộng có tổng là số tròn chục trang 83, 84, 85 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Đặt tính rồi tính: 61 + 9, ...

Xem lời giải

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

Giải Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 trang 86, 87, 88 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Đặt tính rồi tính ...

Xem lời giải

Em làm được những gì (trang 89, 90)

Giải Em làm được những gì? trang 89, 90 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Đặt tính rồi tính: 36 + 27, ...

Xem lời giải

Phép trừ có số bị trừ là số tròn chục

Giải Phép trừ có số bị trừ là số tròn chục trang 91, 92 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Đặt tính rồi tính: 70 - 6; ...

Xem lời giải

Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Giải Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 trang 93, 94, 95 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Đặt tính rồi tính 43 - 26, ...

Xem lời giải

Em làm được những gì trang 96, 97

Giải Em làm được những gì trang 96, 97 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính nhẩm 9 + 7, ...

Xem lời giải

Thu thập, phân loại, kiểm đếm

Giải Thu thập, phân loại, kiểm đếm trang 98 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Thu thập, phân loại, kiểm đếm các dụng cụ thể thao của lớp

Xem lời giải

Biểu đồ tranh

Giải Biểu đồ tranh trang 100, 101, 102, 103, 104 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Biểu đồ tranh sau đây biểu thị số bạn yêu thích mỗi môn thể thao của học sinh lớp 2A.

Xem lời giải

Có thể, chắc chắn, không thể

Giải Có thể, chắc chắn, không thể trang 105 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Có thể, chắc chắn hay không thế?

Xem lời giải

Ngày, giờ

Giải Ngày, giờ trang 107, 108, 109 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Làm theo mẫu ...

Xem lời giải

Ngày, tháng

Giải Ngày, tháng trang 110 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Quan sát tờ lịch trên và trả lời các câu hỏi...

Xem lời giải

Em làm được những gì (trang 112, 113, 114)

Giải Em làm được những gì trang 112, 113, 114 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Quan sát hình ảnh dưới đây ....

Xem lời giải