Chủ đề 4 : Đến với thế giới Logo

Bình chọn:
4.6 trên 118 phiếu
A. Kết nối bài học - Bài 1 : Ôn tập

Giải phần A. Kết nối bài học bài 1 trang 56 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Chọn lệnh được sử dụng trong Logo.

Xem lời giải

B. Bài tập thực hành - Bài 1 : Ôn tập

Giải phần B. Bài tập thực hành bài 1 trang 57 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Hãy sử dụng lệnh REPEAT để Rùa vẽ được các hình sau:

Xem lời giải

C. Bài tập vận dụng, mở rộng - Bài 1 : Ôn tập

Giải phần C. Bài tập vận dụng, mở rộng bài 1 trang 58 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Viết lệnh để Rùa vẽ được hình sau:

Xem lời giải

A. Kết nối bài học - Bài 2 : Cách thực hiện câu lệnh lặp lồng nhau

Giải phần A. Kết nối bài học bài 2 trang 59 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. 1. Nối lệnh để Rùa vẽ được các hình tương ứng.

Xem lời giải

B. Bài tập thực hành - Bài 2 : Cách thực hiện câu lệnh lặp lồng nhau

Giải phần B. Bài tập thực hành bài 2 trang 60 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Viết lệnh để Rùa vẽ được các hình sau:

Xem lời giải

C. Bài tập vận dụng, mở rộng - Bài 2 : Cách thực hiện câu lệnh lặp lồng nhau

Giải phần C. Bài tập vận dụng, mở rộng bài 2 trang 60 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Sử dụng các lệnh vẽ tam giác đều , hình vuông, ngũ giác đều, ...

Xem lời giải

A. Kết nối bài học - Bài 3 : Cách thực hiện thủ tục trong logo

Giải phần A. Kết nối bài học bài 3 trang 61 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Đánh dấu vào ô trống trước câu đúng:

Xem lời giải

B. Bài tập thực hành - Bài 3 : Cách thực hiện thủ tục trong logo

Giải phần A. Kết nối bài học bài 3 trang 62 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Viết thủ tục vẽ hình chữ nhật có chiều dài 100 bước, chiều rộng 60 bước.

Xem lời giải

C. Bài tập vận dụng, mở rộng - Bài 3 : Cách thực hiện thủ tục trong logo

Giải phần C. Bài tập vận dụng, mở rộng bài 3 trang 62 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Em thực hiện các yêu cầu sau:

Xem lời giải

A. Kết nối bài học - Bài 4 : Cách thực hiện thủ tục trong logo (tiếp theo)

Giải phần A. Kết nối bài học bài 4 trang 63 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Chọn lệnh đúng để nạp tệp thủ tục có tên Tamgiac.

Xem lời giải

B. Bài tập thực hành - Bài 4 : Cách thực hiện thủ tục trong logo (tiếp theo)

Giải phần B. Bài tập thực hành bài 4 trang 64 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Em hãy tạo một thư mục có tên Tamgiacdeu để vẽ một tam giác đều ...

Xem lời giải

C. Bài tập vận dụng, mở rộng - Bài 4 : Cách thực hiện thủ tục trong logo (tiếp theo)

Giải phần C. Bài tập vận dụng, mở rộng bài 4 trang 64 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Viết thủ tục để vẽ được hình sau:

Xem lời giải

A. Kết nối bài học - Bài 5 : Luyện tập về thủ tục

Giải phần A. Kết nối bài học bài 5 trang 65 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Nối thủ tục để vẽ được hình tương ứng.

Xem lời giải

B. Bài tập thực hành - Bài 5 : Luyện tập về thủ tục

Giải phần B. Bài tập thực hành bài 5 trang 66 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Tạo tệp gồm các thử tục để cùng lúc vẽ được các hình sau:

Xem lời giải

C. Bài tập vận dụng, mở rộng - Bài 5 : Luyện tập về thủ tục

Giải phần C. Bài tập vận dụng, mở rộng bài 5 trang 66 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Thực hiện các câu lệnh lặp lồng nhau để vẽ hình chùm hoa như bên dưới.

Xem lời giải

A. Kết nối bài học - Bài 6: Cách thay đổi màu và nét vẽ

Giải phần A. Kết nối bài học bài 6 trang 67 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Để vẽ một hình vuông có nét màu đỏ, hai bạn Nam và Lan thực hiện như sau:

Xem lời giải

B. Bài tập thực hành - Bài 6: Cách thay đổi màu và nét vẽ

Giải phần B. Bài tập thực hành bài 6 trang 68 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Viết thủ tục để vẽ chuỗi hạt gồm các hình lục giác đều có cạnh màu đỏ, ...

Xem lời giải

C. Bài tập vận dụng, mở rộng - Bài 6: Cách thay đổi màu và nét vẽ

Giải phần C. Bài tập vận dụng, mở rộng bài 6 trang 68 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Viết thủ tục để vẽ hình sau:

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất