C. Bài tập vận dụng, mở rộng - Bài 6: Cách thay đổi màu và nét vẽ


Giải phần C. Bài tập vận dụng, mở rộng bài 6 trang 68 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Viết thủ tục để vẽ hình sau:

Viết thủ tục để vẽ hình sau:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 25 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí