Chủ đề 3 : Tập thiết kế bài trình chiếu với phần mềm Powerpoint

Bình chọn:
4.4 trên 48 phiếu
A. Kết nối bài học - Bài 1 : Ôn tập

Giải phần A. Kết nối bài học bài 1 trang 39 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5.Đánh dấu vào ô trống trước câu đúng.

Xem lời giải

B. Bài tập thực hành - Bài 1 : Ôn tập

Giải phần B. Bài tập thực hành bài 1 trang 40 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Tạo bài trình chiếu có chủ đề Báo cáo về hoạt động của tổ em gồm ba trang theo yêu cầu

Xem lời giải

C. Bài tập vận dụng, mở rộng - Bài 1 : Ôn tập

Giải phần C. Bài tập vận dụng, mở rộng bài 1 trang 41 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Tạo bài trình chiếu có chủ đề Bảo vệ môi trường rồi trình bày bài trình chiếu theo mẫu sau

Xem lời giải

A. Kết nối bài học - Bài 2 : Cách mở rộng hiệu ứng chuyển động

Giải phần A. Kết nối bài học bài 2 trang 42 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Để làm việc với các hiệu ứng trên phần mềm Power Point, em chọn thẻ nào?

Xem lời giải

B. Bài tập thực hành - Bài 2 : Cách mở rộng hiệu ứng chuyển động

Giải phần B. Bài tập thực hành bài 2 trang 43 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Tạo trang trình chiếu mới, chèn hình ảnh vào trang trình chiếu rồi tạo ứng chuyển động cho máy bay như hình dưới.

Xem lời giải

C. Bài tập vận dụng, mở rộng - Bài 2 : Cách mở rộng hiệu ứng chuyển động

Giải phần C. Bài tập vận dụng, mở rộng bài 2 trang 44 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5.

Xem lời giải

A. Kết nối bài học - Bài 3 : Cách chèn âm thanh vào bài trình chiếu

Giải phần A. Kết nối bài học bài 3 trang 45 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Để chèn âm thanh vào bài trình chiếu, em chọn nút lệnh nào trong thẻ Insert?

Xem lời giải

B. Bài tập thực hành - Bài 3 : Cách chèn âm thanh vào bài trình chiếu

Giải phần B. Bài tập thực hành bài 3 trang sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Tạo bài trình chiếu mới có chủ đề Thế giới động vật gồm bốn trang có nội dung theo gợi ý

Xem lời giải

C. Bài tập vận dụng, mở rộng - Bài 3 : Cách chèn âm thanh vào bài trình chiếu

Giải phần C. Bài tập vận dụng, mở rộng bài 3 trang 46 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Mở bài trình chiếu Phuongtiengiaothong.pptx đã tạo ở phần BÀI TẬP THỰC HÀNH, ...

Xem lời giải

A. Kết nối bài học - Bài 4 : Cách chèn đoạn video vào bài trình chiếu

Giải phần A. Kết nối bài học bài 4 trang 47 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Để chèn một đoạn video vào bài trình chiếu, em chọn nút lệnh nào trong thẻ Insert?

Xem lời giải

B. Bài tập thực hành - Bài 4 : Cách chèn đoạn video vào bài trình chiếu

Giải phần B. Bài tập thực hành bài 4 trang 48 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Tạo bài trình chiếu mới có chủ đề Thế giới động vật ...

Xem lời giải

C. Bài tập vận dụng, mở rộng - Bài 4 : Cách chèn đoạn video vào bài trình chiếu

Giải phần C. Bài tập vận dụng, mở rộng bài 4 trang 48 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Em thực hiện các yêu cầu sau: a. Em tìm kiếm thông tin về đặc điểm, vị trí địa lí,...

Xem lời giải

A. Kết nối bài học - Bài 5 : Cách đặt thông số chung cho các trang trình chiếu

Giải phần A. Kết nối bài học bài 5 trang 49, 50 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Đánh dấu vào trước câu đúng: Slide Master trong bài trình chiếu giúp em:

Xem lời giải

B. Bài tập thực hành - Bài 5 : Cách đặt thông số chung cho các trang trình chiếu

Giải phần B. Bài tập thực hành bài 5 trang 51 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Tạo bài trình chiếu mới rồi trình bày trang Slide Master theo yêu cầu sau:

Xem lời giải

C. Bài tập vận dụng, mở rộng - Bài 5 : Cách đặt thông số chung cho các trang trình chiếu

Giải phần C. Bài tập vận dụng, mở rộng bài 5 trang 52 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Tạo bài trình chiếu có chủ đề Giới thiệu về loài hoa mà em thích có bố cục các trang theo mẫu.

Xem lời giải

A. Kết nối bài học - Bài 6: Luyện tập tổng hợp

Giải phần A. Kết nối bài học bài 6 trang 53 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Đánh dấu vào trước dòng chỉ trình tự đúng của các thao tác soạn một bài trình chiếu.

Xem lời giải

B. Bài tập thực hành - Bài 6: Luyện tập tổng hợp

Giải phần B. Bài tập thực hành bài 6 trang 54 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Soạn bài trình chiếu có chủ đề Giới thiệu các môn học (Toán, Tiếng Việt, Tin học…) theo yêu cầu

Xem lời giải

C. Bài tập vận dụng, mở rộng - Bài 6: Luyện tập tổng hợp

Giải phần C. Bài tập vận dụng, mở rộng bài 6 trang 55 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Soạn bài trình chiếu có chủ đề Tết Việt Nam theo gợi ý sau:

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất