B. Bài tập thực hành - Bài 1 : Ôn tập


Giải phần B. Bài tập thực hành bài 1 trang 40 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Tạo bài trình chiếu có chủ đề Báo cáo về hoạt động của tổ em gồm ba trang theo yêu cầu

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tạo bài trình chiếu có chủ đề Báo cáo về hoạt động của tổ em gồm ba trang theo yêu cầu sau:

  • Trang 1 có các nội dung:

          + Tên trường (phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 20, chữ màu đỏ, in hoa);

          + Tên bài báo cáo (Ví dụ BÀI BÁO CÁO KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ 1 LỚP 5A)

          + Tên người trình báo cáo.

  • Trang 2 bao gồm hai phần chính có các nội dung:

          + Phần 1: Giới thiệu ngắn gọi nội dung hoạt động của tổ 1 đã thực hiện (Ví dụ tên hoạt động, thời gian diễn ra, các thành viên tham gia…);

         + Phần 2: Hình ảnh minh họa về hoạt động đó (Em có thể tìm kiếm hình ảnh từ Internet).

  • Trang 3: Lời cảm ơn người theo dõi.

Lời giải chi tiết:

+ Tạo trang trình chiếu thứ nhất gồm hai ô. Trình bày nội dung tên trường vào ô đầu tiên, tên bài báo cáo và tên người trình bày báo cáo vào ô thứ hai rồi chọn phông chữ, cỡ chữ, màu chữ theo yêu cầu.

+ Trang thứ  hai em chọn bố cục như hình dưới.

Câu 2

Em thực hiện các yêu cầu sau:

a. Tạo bài trình chiếu có chủ đề Giới thiệu lớp em gồm bốn trang theo gợi ý:

  • Trang 1 bao gồm nội dung: tên trường, tên bài báo cáo, tên người soạn.
  • Trang 2 bao gồm nội dung: tên cô giáo chủ nhiệm, sĩ số lớp, số tổ,…
  • Trang 3 bao gồm các hoạt động mà lớp em đã tưham gia hoặc thành tích mà lớp đạt được (có hình ảnh minh họa).
  • Trang 4 là lời cảm ơn người theo dõi.

b. Chèn số trang cho từng trang trình chiếu; ngày, tháng, năm tạo bài trình chiếu ở trên. Thêm thông tin cuối mỗi trang trình chiếu có nội dung Giới thiệu Lớp 5A. Lưu bài trình chiếu đã tạo vào thư mục trên máy tính.

Lời giải chi tiết:

+ Vào thẻ Insert chọn  để xuất hiện cửa sổ Header and Footer rồi điền các thông tin theo hướng dẫn:

  •  :Chèn ngày và giờ tạo bài trình chiếu.
  • : Đánh số trang trình chiếu.
  • : Chèn thông tin ở cuối mỗi trang.

+ Sau khi đã thêm thông tin, em chọn   để áp dụng thông tin đã thêm cho toàn bộ bài trình chiếu.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.