Chủ đề 2 : Tập soạn thảo văn bản với phần mềm Word

Bình chọn:
4.6 trên 130 phiếu
A. Kết nối bài học - Bài 1: Ôn tập

Giải phần A. Kết nối bài học bài 1 trang 21, 22 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Nối theo mẫu.

Xem lời giải

B. Bài tập thực hành - Bài 1: Ôn tập

Giải phần B. Bài tập thực hành bài 1 trang 23 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Gõ nội dung sau vào trang soạn thảo văn bản rồi trình bày theo mẫu.

Xem lời giải

C. Bài tập vận dụng, mở rộng - Bài 1: Ôn tập

Giải phần C. Bài tập vận dụng, mở rộng bài 1 trang 24 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Nam và Lan tranh luận cách trình bày đoạn văn bản dưới đây như hình sau:

Xem lời giải

A. Kết nối bài học - Bài 2 : Thao tác điều chỉnh một đoạn văn bản

Giải phần A. Kết nối bài học bài 2 trang 25 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Quan sát hình, nối công cụ đúng với chức năng của nó.

Xem lời giải

B. Bài tập thực hành - Bài 2 : Thao tác điều chỉnh một đoạn văn bản

Giải phần B. Bài tập thực hành bài 2 trang 26 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Gõ lại đoạn văn bản sau rồi sử dụng các nút lệnh để trình bày đoạn văn bản đã gõ theo mẫu.

Xem lời giải

C. Bài tập vận dụng, mở rộng - Bài 2 : Thao tác điều chỉnh một đoạn văn bản

Giải phần C. Bài tập vận dụng, mở rộng bài 2 trang 27 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Bạn Nam gõ một bài văn bằng Word hết một trang ...

Xem lời giải

A. Kết nối bài học - Bài 3 : Thay đổi kiểu trình bày cho đoạn văn bản

Giải phần A. Kết nối bài học bài 3 trang 28 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Các kiểu trình bày có sẵn trong nhóm Styles giúp em:

Xem lời giải

B. Bài tập thực hành - Bài 3 : Thay đổi kiểu trình bày cho đoạn văn bản

Giải phần B. Bài tập thực hành bài 3 trang 29 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Em gõ nội dung rồi trình bày văn bản theo các yêu cầu.

Xem lời giải

C. Bài tập vận dụng, mở rộng - Bài 3 : Thay đổi kiểu trình bày cho đoạn văn bản

Giải phần C. Bài tập vận dụng, mở rộng bài 3 trang 30 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Ngoài các mẫu trình bày văn bản có sẵn trong mục Styles, em có thể tạo hoặc sửa đổi mẫu ...

Xem lời giải

A. Kết nối bài học - Bài 4 : Thao tác định dạng trang văn bản, đánh số trang trong văn bản

Giải phần A. Kết nối bài học bài 4 trang 31, 32 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Điền cụm từ còn thiếu vào chỗ trống (___)

Xem lời giải

B. Bài tập thực hành - Bài 4 : Thao tác định dạng trang văn bản, đánh số trang trong văn bản

Giải phần B. Bài tập thực hành bài 4 trang 33 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Em thực hiện yêu cầu sau:

Xem lời giải

C. Bài tập vận dụng, mở rộng - Bài 4 : Thao tác định dạng trang văn bản, đánh số trang trong văn bản

Giải phần C. Bài tập vận dụng, mở rộng bài 4 trang 34 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Gõ và trình bày đoạn văn bản sau (theo mẫu).

Xem lời giải

A. Kết nối bài học - Bài 5 : Luyện tập tổng hợp

Giải phần A. Kết nối bài học bài 5 trang 35, 36 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Nút lệnh với tổ hợp phím tương ứng.

Xem lời giải

B. Bài tập thực hành - Bài 5 : Luyện tập tổng hợp

Giải phần B. Bài tập thực hành bài 5 trang 37 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Soạn nội dung, trình bày theo mẫu rồi lưu vào thư mục trên máy tính với tên ÔN TẬP SOẠN THẢO.

Xem lời giải

C. Bài tập vận dụng, mở rộng - Bài 5 : Luyện tập tổng hợp

Giải phần C. Bài tập vận dụng, mở rộng bài 5 trang 38 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Soạn và trình bày để kiểm tra môn Toán vào trang soạn thảo:

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất