A. Kết nối bài học - Bài 5 : Cách thiết lập trang giấy; xuất bản nhạc


Giải phần A. Kết nối bài học bài 5 trang 78 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Đánh dấu vào trước câu đúng:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đánh dấu vào  trước câu đúng:

 Chỉ có một khổ trang giấy duy nhất là A4.

 Không thể chèn số thứ tự cho các trang giấy của bản nhạc.

 Có thể điều chỉnh khoảng cách các khuông nhạc, chèn số thứ tự cho các trang giấy của bản nhạc.

 Không thể căn lề trái hoặc phải của bản nhạc.

Lời giải chi tiết:

 Chỉ có một khổ trang giấy duy nhất là A4.

 Không thể chèn số thứ tự cho các trang giấy của bản nhạc.

 Có thể điều chỉnh khoảng cách các khuông nhạc, chèn số thứ tự cho các trang giấy của bản nhạc.

 Không thể căn lề trái hoặc phải của bản nhạc.

Câu 2

Không thể căn lề trái hoặc phải của bản nhạc

Sắp xếp các bước đề suất một bản nhạc thành tệp .wav.

A. Chọn 

B. Đặt tên cho tập tin.

C. Chọn 

D. Chọn 

E. Chọn định dạng tệp tin là .wav.

Lời giải chi tiết:

A-D-B-E-C

Câu 3

Quan sát hai tệp như hình bên rồi trả lời câu hỏi.

Trong các ý kiến sau, ý kiến nào đúng?

Bạn Đông: Tệp LOP EM.mscz là tệp có thể chơi được bài hát khi ta nháy đúp chuột lên tệp

Bạn Tây: Tệp lop em.wav sẽ được phát khi nháy đúp chuột lên tệp

Bạn Nam: Ta có thể mở tệp LOP EM.mscz để chỉnh sửa lại bài hát

Bạn Bắc: Tệp lop em.wav là tệp phát trực tiếp bài hát và không thể chỉnh sửa được

Lời giải chi tiết:

Ý kiến của bạn Nam là đúng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 8 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí