Chủ đề 1 : Bước đầu đến với máy tính

Bình chọn:
4.2 trên 98 phiếu
A. Kết nối bài học- Bài 1 : Làm quen với chương trình quản lí tệp và thư mục

Giải phần A. Kết nối bài học bài 1 trang 6, 7 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Đánh dấu vào ô trống . . .

Xem lời giải

B. Bài tập thực hành - Bài 1 : Làm quen với chương trình quản lí tệp và thư mục

Giải phần B. Bài tập thực hành bài 1 trang 8 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Nháy đúp chuột lên biểu tượng . . .

Xem lời giải

C. Bài tập vận dụng, mở rộng - Bài 1 : Làm quen với chương trình quản lí tệp và thư mục

Giải phần C. Bài tập vận dụng, mở rộng bài 1 trang 9 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Hình dưới đây là trạng thái ngăn trái trong cửa sổ Computer . . .

Xem lời giải

A. Kết nối bài học - Bài 2 : Luyện tập

Giải phần A. Kết nối bài học bài 2 trang 10, 11 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Nối theo mẫu

Xem lời giải

B. Bài tập thực hành - Bài 2 : Luyện tập

Giải phần B. Bài tập thực hành bài 2 trang 12 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Tạo các hình thư mục như hình sau rồi thực hiện đổi tên ...

Xem lời giải

C. Bài tập vận dụng, mở rộng - Bài 2 : Luyện tập

Giải phần C. Bài tập vận dụng, mở rộng bài 2 trang 13 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Tạo các thư mục và các tệp như hình dưới rồi thực hiện sao chép thư mục, ...

Xem lời giải

A. Kết nối bài học - Bài 3 : Làm quen với thư điện tử (Email)

Giải phần A. Kết nối bài học bài 3 trang 14, 15 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Em có thể làm được những việc gì khi truy cập Internet?

Xem lời giải

B. Bài tập thực hành - Bài 3 : Làm quen với thư điện tử (Email)

Giải phần B. Bài tập thực hành bài 3 trang 16 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Em hãy thử hiện đăng kí tài khoản thư điện tử

Xem lời giải

C. Bài tập vận dụng, mở rộng - Bài 3 : Làm quen với thư điện tử (Email)

Giải phần C. Bài tập vận dụng, mở rộng bài 3 trang 17 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Cô giáo nhờ em viết một bức thư điện tử ...

Xem lời giải

A. Kết nối bài học - Bài 4 : Làm quen với thư điện tử (tiếp theo)

Giải phần A. Kết nối bài học bài 4 trang 18, 19 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Đánh dấu vào trước biểu tượng thư điện tử.

Xem lời giải

B. Bài tập thực hành - Bài 4 : Làm quen với thư điện tử (tiếp theo)

Giải phần B. Bài tập thực hành bài 4 trang 19 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Em hãy viết một bức thư điện tử, đồng thời đính kèm một tệp văn bản ...

Xem lời giải

C. Bài tập vận dụng, mở rộng - Bài 4 : Làm quen với thư điện tử (tiếp theo)

Giải phần C. Bài tập vận dụng, mở rộng bài 4 trang 19 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Tìm hiểu các chức năng tìm kiếm nâng cao của Gmail sau đây

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất