C. Bài tập vận dụng, mở rộng - Bài 5 : Cách thiết lập trang giấy; xuất bản nhạc


Giải phần C. Bài tập vận dụng, mở rộng bài 5 trang 80 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Chép bản nhạc như hình dưới , điều chỉnh trang giấy để in ra giấy A4 theo chiều ngang ...

Chép bản nhạc như hình dưới , điều chỉnh trang giấy để in ra giấy A4 theo chiều ngang với khoảng cách khuông nhạc là 15mm, xuất bản nhạc thành tệp âm thanh rồi lưu vào thư mục trên máy tính.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí