Chủ đề 5 : Học nhạc với phần mềm Musescore

Bình chọn:
4.4 trên 74 phiếu
A. Kết nối bài học - Bài 1 : Tìm hiểu phần mềm MuseScoro

Giải phần A. Kết nối bài học bài 1 trang 69 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Đánh dấu vào trước biểu tượng phần mềm học nhạc MuseScore.

Xem lời giải

B. Bài tập thực hành - Bài 1 : Tìm hiểu phần mềm MuseScoro

Giải phần B. Bài tập thực hành bài 1 trang 70 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Mở một bản nhạc đã có sẵn trong máy tính, nghe và quan sát hoạt động trên màn hình ...

Xem lời giải

C. Bài tập vận dụng, mở rộng - Bài 1 : Tìm hiểu phần mềm MuseScoro

Giải phần C. Bài tập vận dụng, mở rộng bài 1 trang 70 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Mở phần mềm MuseScore, nhấn lần lượt các tổ hợp phím rồi điền chức năng của chúng cho đúng:

Xem lời giải

A. Kết nối bài học - Bài 2 : Cách tạo bản nhạc

Giải phần A. Kết nối bài học bài 2 trang 71 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Đánh dấu vào trước tên tệp MuseScore:

Xem lời giải

B. Bài tập thực hành - Bài 2 : Cách tạo bản nhạc

Giải phần B. Bài tập thực hành bài 2 trang 72 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Em chép khuông nhạc như hình dưới rồi lưu thành tệp Chubodoi.mscz vào thư mục trên máy tính.

Xem lời giải

C. Bài tập vận dụng, mở rộng - Bài 2 : Cách tạo bản nhạc

Giải phần C. Bài tập vận dụng, mở rộng bài 2 trang 72 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5.Chép đoạn nhạc như hình dưới, nghe và cho biết tên bản nhạc, lưu nhạc vào thư mục trên máy tính ...

Xem lời giải

A. Kết nối bài học - Bài 3 : Cách ghi lời bản nhạc; thay đổi nốt nhạc; thêm ô nhịp

Giải phần A. Kết nối bài học bài 3 trang 74 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Em hãy sắp xếp lại các bước để hoàn thành việc chỉnh sửa một nốt nhạc bị sai:

Xem lời giải

B. Bài tập thực hành - Bài 3 : Cách ghi lời bản nhạc; thay đổi nốt nhạc; thêm ô nhịp

Giải phần B. Bài tập thực hành bài 3 trang 74 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Mở tệp chubodoi.mscz đã lưu ở Bài 2 rồi ghi lời của đoạn nhạc theo mẫu sau:

Xem lời giải

C. Bài tập vận dụng, mở rộng - Bài 3 : Cách ghi lời bản nhạc; thay đổi nốt nhạc; thêm ô nhịp

Giải phần C. Bài tập vận dụng, mở rộng bài 3 trang 74 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Mở tệp chubodoi.mscz đã chép ở phần thực hành, nối thêm 4 ô nhịp, ...

Xem lời giải

A. Kết nối bài học - Bài 4 : Cách chèn ô nhịp; thay đổi thông tin bản nhạc

Giải phần A. Kết nối bài học bài 4 trang 75 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Nối tên tổ hợp phím với chức năng của nó.

Xem lời giải

B. Bài tập thực hành - Bài 4 : Cách chèn ô nhịp; thay đổi thông tin bản nhạc

Giải phần B. Bài tập thực hành bài 4 trang 76 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Mở bản nhạc Chubodoi.mscz đã lưu rồi điều chỉnh phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ ...

Xem lời giải

C. Bài tập vận dụng, mở rộng - Bài 4 : Cách chèn ô nhịp; thay đổi thông tin bản nhạc

Giải phần C. Bài tập vận dụng, mở rộng bài 4 trang 77 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Bản nhạc sau chưa hoàn thiện vì còn thiếu các ô nhịp, em hãy chép bản nhạc Hoa bé ngoan ...

Xem lời giải

A. Kết nối bài học - Bài 5 : Cách thiết lập trang giấy; xuất bản nhạc

Giải phần A. Kết nối bài học bài 5 trang 78 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Đánh dấu vào trước câu đúng:

Xem lời giải

B. Bài tập thực hành - Bài 5 : Cách thiết lập trang giấy; xuất bản nhạc

Giải phần B. Bài tập thực hành bài 5 trang 79 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Em hãy thực hiện các yêu cầu sau:

Xem lời giải

C. Bài tập vận dụng, mở rộng - Bài 5 : Cách thiết lập trang giấy; xuất bản nhạc

Giải phần C. Bài tập vận dụng, mở rộng bài 5 trang 80 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Chép bản nhạc như hình dưới , điều chỉnh trang giấy để in ra giấy A4 theo chiều ngang ...

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất