A. Kết nối bài học - Bài 2 : Cách mở rộng hiệu ứng chuyển động


Giải phần A. Kết nối bài học bài 2 trang 42 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Để làm việc với các hiệu ứng trên phần mềm Power Point, em chọn thẻ nào?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Để làm việc với các hiệu ứng trên phần mềm Power Point, em chọn thẻ nào?

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Nối hiệu ứng cho đối tượng, em thực hiện như thế nào? Hãy chọn câu trả lời đúng.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Để tạo hiệu ứng cho đối tượng, em thực hiện như thế nào? Hãy chọn câu đúng.

 Nháy chuột vào trang trình chiếu có chứa đối tượng, chọn thẻ rồi chọn  hiệu ứng cho đối tượng.

 Nháy chuột lên đối tượng cần tạo hiệu ứng, chọn thẻ  rồi chọn hiệu ứng cho đối tượng.

 Chọn thẻ , chọn hiệu ứng rồi nháy chuột lên đối tượng cần tạo hiệu ứng.

Lời giải chi tiết:

 Nháy chuột vào trang trình chiếu có chứa đối tượng, chọn thẻ rồi chọn  hiệu ứng cho đối tượng.

 Nháy chuột lên đối tượng cần tạo hiệu ứng, chọn thẻ  rồi chọn hiệu ứng cho đối tượng.

 Chọn thẻ , chọn hiệu ứng rồi nháy chuột lên đối tượng cần tạo hiệu ứng.

Câu 4

Để tạo hiệu ứng cho đối tượng chuyển động từ phía dưới lên phía trên. Em chọn hiệu ứng nào trong thẻ Animations?

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 13 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí