A. Kết nối bài học - Bài 4 : Cách thực hiện thủ tục trong logo (tiếp theo)


Giải phần A. Kết nối bài học bài 4 trang 63 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Chọn lệnh đúng để nạp tệp thủ tục có tên Tamgiac.

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chọn lệnh đúng để nạp tệp thủ tục có tên Tamgiac.

A. Load "tamgiac       B. Save "tamgiac         C. Edit "tamgiac

Lời giải chi tiết:

A

Câu 2

Trong các lệnh sau, lệnh nào là tên thủ tục, lệnh nào là tên tệp.

A. Tamgiac      B. tam giac       C. tamgiac.LOGO

D. tamgiac.LGO     E. RT 90        G. T. LGO

Tên thủ tục:___________                     Tên tệp:­__________

Lời giải chi tiết:

Tên thủ tục: A, B.

Tên tệp: G, C, D.

Câu 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào 

Tệp thủ tục có phần mở rộng là .LGO.

 

Ta có thể sử dụng thủ tục bất cứ lúc nào.

  

Tên thủ tục không nên trùng với tên tệp thủ tục.

  

Các câu lệnh của logo đều được lưu vào trong máy tính.

 

Chỉ có tệp thủ tục mới được lưu vào máy tính

 

Thủ tục phải có tên.

 

Thủ tục cũng được lưu vào trong máy tính theo tên bất kì

 

Lời giải chi tiết:

Tệp thủ tục có phần mở rộng là .LGO.

Đ

Ta có thể sử dụng thủ tục bất cứ lúc nào.

Đ 

Tên thủ tục không nên trùng với tên tệp thủ tục.

Đ 

Các câu lệnh của logo đều được lưu vào trong máy tính.

Chỉ có tệp thủ tục mới được lưu vào máy tính

Đ 

Thủ tục phải có tên.

Đ 

Thủ tục cũng được lưu vào trong máy tính theo tên bất kì

Câu 4

Hai bạn Nam và Hoa tranh luận với nhau như sau:

Theo bạn Nam: Một tệp chỉ lưu được một thủ tục duy nhất, tên của tệp phải là tên thủ tục.

Theo bạn Hoa: Một tệp có thể lưu được nhiều thủ tục khác nhau, tên của tệp có thể khác tên thư mục.

Theo em, ý kiến của bạn nào đúng: ____________________

Lời giải chi tiết:

Đáp án: Ý kiến của bạn Hoa đúng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 17 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.