A. Kết nối bài học - Bài 3 : Cách thực hiện thủ tục trong logo


Giải phần A. Kết nối bài học bài 3 trang 61 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Đánh dấu vào ô trống trước câu đúng:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đánh dấu vào  trước câu đúng:

 Gồm các câu lệnh được lưu vào trong logo.

 Gồm các câu lệnh được gộp vào một nhóm.

 Gồm các câu lệnh lặp được gộp vào một nhóm, được đặt tên.

 Gồm các câu lệnh giống nhau được gộp vào một nhóm, được đặt tên để thực hiện một công việc nào đó

 Gồm các câu lệnh được gộp vào một nhóm, được đặt tên để thực hiện một công việc nào đó.

Lời giải chi tiết:

 Gồm các câu lệnh được lưu vào trong logo.

 Gồm các câu lệnh được gộp vào một nhóm.

 Gồm các câu lệnh lặp được gộp vào một nhóm, được đặt tên.

 Gồm các câu lệnh giống nhau được gộp vào một nhóm, được đặt tên để thực hiện một công việc nào đó

 Gồm các câu lệnh được gộp vào một nhóm, được đặt tên để thực hiện một công việc nào đó.

Câu 2

Tìm thủ tục sai dưới đây rồi sửa lại thủ tục đó cho đúng.

Lời giải chi tiết:

Thủ tục A sai : Thiếu to ở phần đầu thủ tục và phần kết thúc thủ tục dùng sai lệnh.

Sửa lại :

to vehinh

FD 100

RT 90

end

- Thủ tục B đúng.

- Thủ tục C sai phần đầu thủ tục, tên chưa viết liền.

Sửa lại là :

to vehinh

FD 100

RT 90

end

Câu 3

Để soạn một thủ tục có tên tamgiac em sử dụng lệnh nào trong các lệnh sau?

 edit tamgiac

 edit “tamgiac”

 edit”tamgiac

 edit tamgiac”

Lời giải chi tiết:

 edit tamgiac

 edit “tamgiac”

 edit”tamgiac

 edit tamgiac”

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 17 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí