A. Kết nối bài học - Bài 1 : Ôn tập


Giải phần A. Kết nối bài học bài 1 trang 56 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Chọn lệnh được sử dụng trong Logo.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chọn lệnh được sử dụng trong Logo.

FD  BK  RT  EU  LT  PU  WAIT  CS  SC  PD  HT  REPEAT.

Lời giải chi tiết:

FD  BK  RT  EU  LT  PU  WAIT  CS  SC  PD  HT  REPEAT.

Câu 2

Để Rùa vẽ được hình sau, em chọn lệnh nào?

 

Lời giải chi tiết:

A

Câu 3

Nối lệnh để Rùa vẽ được hình tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Em sử dụng lệnh WAIT <n> khi nào?

 Khi muốn Rùa tạm dừng n tích trước khi bắt đầu vẽ.

 Khi muốn Rùa vẽ trong n tích rồi dừng lại.

 Khi muốn Rùa tạm dừng n tích trước khi thực hiện lệnh tiếp theo.

 Khi muốn Rùa tạm dừng n tích sau khi hoàn thành các lệnh vẽ.

Lời giải chi tiết:

 Khi muốn Rùa tạm dừng n tích trước khi bắt đầu vẽ.

 Khi muốn Rùa vẽ trong n tích rồi dừng lại.

 Khi muốn Rùa tạm dừng n tích trước khi thực hiện lệnh tiếp theo.

 Khi muốn Rùa tạm dừng n tích sau khi hoàn thành các lệnh vẽ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 26 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí