A. Kết nối bài học - Bài 2 : Cách thực hiện câu lệnh lặp lồng nhau


Giải phần A. Kết nối bài học bài 2 trang 59 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. 1. Nối lệnh để Rùa vẽ được các hình tương ứng.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nối lệnh để Rùa vẽ được các hình tương ứng:

Phương pháp giải:

Gõ các lệnh đã cho vào cửa sổ lệnh, quan sát hình tạo thành rồi nối hình với câu lệnh thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Đánh dấu  vào  trước lệnh đúng.

 REPEAT [REPEAT 3 [FD 100 RT 120] PU BK 100 PD]

 REPEAT 3 [REPEAT 3 [FD 100 RT 120] PU BK 100 PD]

 REPEAT 3 [REPEAT [FD 100 RT 120] PU BK 100 PD]

 REPEAT 3 [REPEAT [FD 100 RT 120 PU BK 100 PD]

Lời giải chi tiết:

 REPEAT [REPEAT 3 [FD 100 RT 120] PU BK 100 PD]

  REPEAT 3 [REPEAT 3 [FD 100 RT 120] PU BK 100 PD] 

REPEAT 3 [REPEAT [FD 100 RT 120] PU BK 100 PD]

 REPEAT 3 [REPEAT [FD 100 RT 120 PU BK 100 PD]

Câu 3

Điền lệnh còn thiếu vào chỗ trống để Rùa vẽ được các hình sau:

  1. REPEAT 3 [REPEAT 3 [ __ 100 RT __ ]RT __ ]
  2. REPEAT __ [REPEAT __ FD 2 RT 2 ]RT 60 ]

Lời giải chi tiết:

  1. REPEAT 3 [REPEAT 3 [ FD 100 RT 120 ]RT 120 ]
  2. REPEAT 3 [REPEAT 90 [ FD 2 RT 2 ] RT 60 ]

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.