Câu 6 trang 6 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 6 trang 6 Vở bài tập Lịch sử 5

Em học tập được gì từ tấm gương của Trương Định?

Trả lời:

“Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định là tấm gương quyết đoán trước vận mệnh của đất nước. Tấm gương yêu nước, thương dân, cùng nhân dân chống lại giặc Pháp xâm lược.


Bình chọn:
4.5 trên 8 phiếu

>> Xem thêm