Câu 4 trang 63 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 4 trang 63 Vở bài tập Lịch sử 5

Từ những hiểu biết về cuộc đời cách mạng của Bác Hồ, hãy tóm tắt một số ý:

- Bác Hồ sinh ra trong hoàn cảnh như thế nào?

- Người đã có ước vọng gì?

- Ước vọng của Người đã được nhân dân ta thực hiện thông qua những sự kiện tiêu biểu nào?

Trả lời: 

- Bác Hồ sinh ra trong bối cảnh nước mất nhà tan, phải sống trong tủi nhục nhưng đất nước đang bế tắc vì con đường cứu nước.

- Ước vọng của Người là tìm con đường cứu nước mới để cứu nước, cứu dân.

- Nhân dân ta đã thực hiện ước vọng đó thông qua các sự kiện:

+ Thực hiện cách mạng tháng Tám (1945) thành công.

+ Kháng chiến chống Pháp xâm lược (1946 – 1954) thắng lợi

+ Kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược (1954 – 1975) thắng lợi.


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu

>> Xem thêm