Câu 6 trang 64 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 6 trang 64 Vở bài tập Lịch sử 5

Nêu một vài dẫn chứng về thành tựu xây dựng đất nước trên quê hương em hiện nay

Trả lời: 

Trong công cuộc xây dựng đất nước, thành phố Hà Nội đã góp công không nhỏ. Sau khi đất nước được giải phóng hoàn toàn, thành phố Hà Nội ra sức xây dựng, phát triển kinh tế - văn hóa và đạt nhiều thành tựu nổi bật:

- Xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật hiện đại phục vụ đời sống nhân dân và sự phát triển các ngành kinh tế. Hoạ tầng khu công nghiệp, viễn thông, năng lượng, mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của Thành phố đứng thứ hai cả nước. Đi đầu trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Tập trung phát triển du lịch thành mũi nhọn gắn với việc bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa, làng nghề truyền thống. Theo đó, tăng trưởng kinh tế của Thủ đô 2 thập kỷ qua đạt mức bình quân 9,5%/năm

- Hoàn thiện hệ thống giao thông, ra sức khắc phục tình trạng tắc nghẽn giao thông. Đặc biệt, thành phố Hà Nội là nơi có công trình trọng điểm với tuyến đường sắt trên cao đến năm 2018 đang gần như hoàn thiện.

- Thành phố Hà Nội tổ chức các hoạt động quan trọng của đất nước, ra sức nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho nhân dân.


Bình chọn:
3.9 trên 17 phiếu

>> Xem thêm