Bài 14. Thu – đông năm 1947, Việt Bắc “Mồ chôn giặc Pháp”

Bình chọn:
4.8 trên 110 phiếu