Câu 4 trang 31 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 4 trang 31 Vở bài tập Lịch sử 5

Em hãy nêu những thắng lợi tiêu biểu của quân dân ta trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 trên các đường:

- Đường bộ:

- Đường không:

- Đường thủy:

Trả lời: 

- Đường bộ: đèo Bông Lau.

- Đường không: Bắc Kạn, Chợ Mới, Chợ Đồn.

- Đường thủy: Bình Ca, Đoan Hùng.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm