Câu 3 trang 31 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 3 trang 31 Vở bài tập Lịch sử 5

Quan sát lược đồ dưới đây: tô màu đỏ vào địa danh có những trận đánh tiêu biểu của bộ đội ta trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947:

Lược đồ chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947

Trả lời: 

 

Lược đồ chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Xem thêm