Câu 6 trang 61 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 6 trang 61 Vở bài tập Lịch sử 5

Kể tên một số nhà máy Thủy điện đã có hoặc đang được xây dựng ở nước ta.

Trả lời: 

Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Hàm Thuận, Đa Mi, Sơn La, Bản Vẽ,…


Bình chọn:
3.6 trên 10 phiếu

>> Xem thêm