Câu 1 trang 59 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 1 trang 59 Vở bài tập Lịch sử 5

Quan sát hình ảnh sau đây:

Công ty thủy điện Hòa Bình

Công trình này được ra đời trong bối cảnh nào? (Đánh dấu x vào ô ☐ trước ý đúng nhất)

☐ Sau ngày thống nhất, cả nước bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

☐ Đất nước bước vào công cuộc đổi mới.

☐ Sau ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc.

Trả lời:

☒ Sau ngày thống nhất, cả nước bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.


Bình chọn:
3.6 trên 8 phiếu

>> Xem thêm