Bài 15. Chiến thắng biên giới thu – đông năm 1950

Bình chọn:
4.6 trên 70 phiếu