Câu 2 trang 33 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 2 trang 33 Vở bài tập Lịch sử 5

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng nhất.

Quân ta chủ động mở chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 nhằm mục đích:

☐ Giải phóng một phần biên giới Việt – Trung.

☐ Củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc.

☐ Phá tan âm mưu khóa chặt biên giới Việt – Trung của địch, khai thông đường liên lạc quốc tế.

☐ Tất cả các ý trên.

Trả lời: 

☒ Tất cả các ý trên.


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

>> Xem thêm