Câu 5 trang 34 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 5 trang 34 Vở bài tập Lịch sử 5

Em hãy xác định và điền tên một số địa danh tiêu biểu trong chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 vào lược đồ dưới đây:

Lược đồ chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950

Trả lời:

Lược đồ chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm