Câu 1 trang 32 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 1 trang 32 Vở bài tập Lịch sử 5

Sau những thất bại từ năm 1948 đến giữa năm 1950, thực dân Pháp có âm mưu gì mới?

Trả lời:

Sau những thất bại từ năm 1948 đến giữa năm 1950, thực dân Pháp tăng cường lực lượng, khóa chặt biên giới Việt – Trung, cô lập Căn cứ địa Việt Bắc.


Bình chọn:
4.3 trên 18 phiếu

>> Xem thêm