Câu 3 trang 33 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 3 trang 33 Vở bài tập Lịch sử 5

Dưới đây là hình ảnh Bác Hồ làm việc bên chiếc lều dựng tạm trên đường đi kiểm tra mặt trận Biên giới năm 1950:

Hình ảnh trên giúp em hiểu thêm điều gì về Bác Hồ?

Đánh dấu × vào ☐ trước ý đúng nhất.

☐ Bác Hồ cũng chịu đựng gian khổ như những chiến sĩ ngoài mặt trận.

☐ Bác Hồ luôn bám sát thực tế để lãnh đạo kháng chiến.

☐ Bác ghi nhật kí trên đường hành quân.

Trả lời: 

☒ Bác Hồ luôn bám sát thực tế để lãnh đạo kháng chiến.


Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu

>> Xem thêm