Câu 2 trang 30 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 2 trang 30 Vở bài tập Lịch sử 5

Em hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng

Quyết định của Trung ương Đảng ta khi biết được âm mưu của thực dân Pháp tấn công lên Việt Bắc:

A. Cơ quan đầu não rút sang căn cứ địa ở vùng biên giới Việt – Lào.

B. Phân tán lực lượng bộ đội chủ lực.

C. Quyết tâm phá tan cuộc tiến công của giặc.

D. Tập trung quân đánh mạnh ở đồng bằng, buộc địch phải từ bỏ âm mưu tiến công Việt Bắc.

Trả lời: 

C. Quyết tâm phá tan cuộc tiến công của giặc.


Bình chọn:
4.2 trên 13 phiếu

>> Xem thêm