Câu 5 trang 6 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 5 trang 6 Vở bài tập Lịch sử 5

Điền chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng, chữ S vào ô ☐ trước ý sai.

☐ Trương Định được nhân dân tôn làm Lãnh binh.

☐ Trương Định chiêu mộ nghĩa binh đánh Pháp ngay từ khi chúng vừa tấn công Gia Định.

☐ Cuộc khởi nghĩa dưới sự chỉ huy của Trương Định là phong trào kháng chiến lớn nhất thời kì đó.

☐ Trương Định được nhân dân tôm làm “Bình Tây Đại nguyên soái”

Trả lời:

S - Trương Định được nhân dân tôn làm Lãnh binh.

Đ - Trương Định chiêu mộ nghĩa binh đánh Pháp ngay từ khi chúng vừa tấn công Gia Định.

Đ - Cuộc khởi nghĩa dưới sự chỉ huy của Trương Định là phong trào kháng chiến lớn nhất thời kì đó.

Đ - Trương Định được nhân dân tôm làm “Bình Tây Đại nguyên soái”.


Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu

>> Xem thêm