Câu 4 trang 6 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 4 trang 6 Vở bài tập Lịch sử 5

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Sau khi băn khoăn, cân nhắc giữa lệnh vua và ý dân , Trương Định đã quyết định.

☐ Tuân lệnh vua, giải tán nghĩa binh.

☐ Rời khỏi Gia Định để tiếp tục chiêu mộ nghĩa binh đánh Pháp.

☐ Ở lại cùng nhân dân chống giặc.

Trả lời:

☒ Ở lại cùng nhân dân chống giặc.


Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

>> Xem thêm