Câu 1 trang 5 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 1 trang 5 Vở bài tập Lịch sử 5

Ảnh dưới đây (tàu Pháp, 1858) gợi cho em nhớ tới sự kiện lịch sử nào?

a. Tàu của Pháp vào Đà Nẵng để buôn bán.

b. Tàu của Pháp vào Gia Định để buôn bán.

c. Tàu chiến của thực dân Pháp vào chiếm Bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng).

Trả lời:

Chọn c. Tàu chiến của thực dân Pháp vào chiếm Bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng).


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Xem thêm