Câu 2 trang 5 Vở bài tập Lịch sử 5


Đề bài

Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp

Lời giải chi tiết

Trả lời:


Bình chọn:
4.4 trên 11 phiếu

>> Xem thêm