Câu 3 trang 6 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 3 trang 6 Vở bài tập Lịch sử 5

Sau khi đánh chiếm Đà Nẵng, quân Pháp tiếp tục đưa quân vào đánh chiếm Gia Định, gây ra cảnh loạn lạc cho dân chúng:

“Bến Nghé cửa tiền tan bọt nước,

Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây”

(Trích bài “Chạy Tây” của Nguyễn Đình Chiểu)

Trước nỗi khổ của dân chúng, Trương Định đã hành động ra sao?

Trả lời:

Trước nỗi khổ của dân chúng, Trương Định đã ở lại làm chủ soái, chỉ huy hàng nghìn nghĩa quân, cùng nhân dân chống thực dân Pháp.


Bình chọn:
4.5 trên 10 phiếu

>> Xem thêm