Câu 1 trang 7 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 1 trang 7 Vở bài tập Lịch sử 5

Trả lời các ý sau:

- Những năm ở Pháp, Nguyễn Trường Tộ đã làm gì?

- Mục đích của những việc làm đó là gì?

Trả lời:

- Trong những năm ở Pháp, Nguyễn Trường Tộ chú ý quan sát, tìm hiểu sự giàu có, văn minh của nước Pháp.

- Mục đích của việc làm đó là để tìm cách đưa nước nhà thoát khỏi cảnh nghèo đói, lạc hậu.


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu