Câu 5 trang 8 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 5 trang 8 Vở bài tập Lịch sử 5

Hãy nêu cảm nghĩ của em về Nguyễn Trường Tộ.

Trả lời:

Nguyễn Trường Tộ là người yêu nước, thương dân. Là người hiểu biết sâu rộng và mạnh dạn đề nghị canh tân đất nước nhằm đưa nước ta thoát khỏi cảnh nghèo đói, lạc hậu.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu