Câu 1 trang 9 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 1 trang 9 Vở bài tập Lịch sử 5

Sau khi kí hiệp ước công nhận quyền đô hộ của thực dân Pháp trên đất nước ta, triều đình nhà Nguyễn có sự chia rẽ thành các phái:

a. Phái chủ hòa, chủ trương thương thuyết với Pháp.

b. Phái chủ chiến, chủ trương tiếp tục chiến đấu chống Pháp, giành lại độc lập dân tộc.

- Theo em, Tôn Thất Thuyết thuộc phái nào?

Trả lời:

Tôn Thất Thuyết thuộc phái chủ chiến, chủ trương tiếp tục chiến đấu chống Pháp, giành lại độc lập dân tộc.


Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm