Câu 3 trang 9 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 3 trang 9 Vở bài tập Lịch sử 5

Sau khi rời khỏi kinh thành, vua Hàm Nghi đã ban Chiếu Cần vương.

a. Theo em, Chiếu Cần vương kêu gọi nhân dân ta làm gì?

b. Sự hưởng ứng Chiếu Cần vương của nhân dân ta đã trở thành phong trào khởi nghĩa lớn nhất cuối thế kỉ XIX, phong trào này có tên là gì? Bắt đầu từ năm nào?

Trả lời:

a. Chiếu Cần vương kêu gọi nhân dân cả nước đứng lên giúp vua cứu nước.

b. – Phong trào khởi nghĩa lớn nhất cuối thế kỉ XIX là phong trào Cần vương.

- Bắt đầu từ năm 1885.


Bình chọn:
4.5 trên 6 phiếu

>> Xem thêm