Câu 5 trang 11 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 5 trang 11 Vở bài tập Lịch sử 5

Tại sao tên của các nhân vật lãnh đạo khởi nghĩa nêu ở câu 4 được đặt cho nhiều trường học, đường phố?

Trả lời:

Vì các nhân vật đó đều có công với đất nước, họ đã lãnh đạo nhân dân hưởng ứng phong trào Cần vương, cùng nhân dân chống lại giặc ngoại xâm.


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

>> Xem thêm