Câu 4 trang 10 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 4 trang 10 Vở bài tập Lịch sử 5

Em hãy hoàn thành bảng sau:

Tên cuộc khởi nghĩa

Người lãnh đạo khởi nghĩa

Địa điểm diễn ra khởi nghĩa

Ba Đình

 

 

Bãi Sậy

 

 

Hương Khê

 

 

Trả lời:

Tên cuộc khởi nghĩa

Người lãnh đạo khởi nghĩa

Địa điểm diễn ra khởi nghĩa

Ba Đình

- Phạm Bành

- Đinh Công Tráng

Thanh Hóa

Bãi Sậy

Nguyễn Thiện Thuật

Hưng Yên

Hương Khê

Phan Đình Phùng

Hà Tĩnh

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.6 trên 7 phiếu

>> Xem thêm