Bài 4 trang 86 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1


Giải bài tập bài 4 trang 86 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Đề bài

Trong hai đèn trên thì bóng đèn 60W sáng hơn và có nhiệt độ của dây tóc đèn cao hơn so với bóng đèn 45W. Gọi \(\Delta t\) là độ chênh lệch nhiệt độ giữa dây tóc đèn với môi trường xung quanh. Cho biết \(\Delta t\) tỉ lệ thuận với đường kính tiết diện d của dây tóc đèn. Khi hai đèn sáng bình thường, hãy tính tỉ số \(\Delta {t_2}/\Delta {t_1}\).

Lời giải chi tiết

Ta có: \(R = \rho {l \over S} = \rho {l \over {\pi {{{d^2}} \over 4}}}\)

Vậy \({{{d_2}} \over {{d_1}}} = \sqrt {{{{R_1}} \over {{R_2}}}}  = \sqrt {{4 \over 3}}  = {2 \over {\sqrt 3 }}\)

Mặt khác \(\Delta t\) tỉ lệ thuận với đường kính d nên

\({{\Delta {t_2}} \over {\Delta {t_1}}} = {{{d_2}} \over {{d_1}}} = {2 \over {\sqrt 3 }}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí