Bài 3 trang 86 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Giải bài tập bài 3 trang 86 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Đề bài

Hai bóng đèn sợi đốt, đèn I: 220V – 45W, đèn II: 220V – 60W. Người ta chế tạo dây tóc của hai đèn (hình H12.3) có cùng chất liệu cấu tạo, cùng chiều dài nhưng các tiết diện S1, S2 của dây khác nhau. Hãy tính tỉ số S2/S­1.

 

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & {R_1} = {{U_1^2} \over {{P_1}}} = {{{{220}^2}} \over {45}} = 1075,56\,\,\left( \Omega  \right)  \cr  & {R_2} = {{U_2^2} \over {{P_2}}} = {{{{220}^2}} \over {60}} = 806,67\,\,\left( \Omega  \right) \cr} \)

Ta có \(R = \rho {l \over S}\)

Khi hai điện trở có cùng chiều dài và vật liệu thì \({{{S_2}} \over {{S_1}}} = {{{R_1}} \over {{R_2}}} = {4 \over 3}\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Chủ đề 12: Bài tập tổng hợp phần điện học

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu