Câu 4 trang 101 SGK Công Nghệ 8


Đĩa xích của xe đạp có 50 răng ,đĩa líp có 20 răng .Tính tỉ số truyền i và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn ?

Đề bài

Đĩa xích của xe đạp có 50 răng ,đĩa líp có 20 răng. Tính tỉ số truyền i và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn ? 

Lời giải chi tiết

Áp dụng công thức ta có:

\(i = {{{n_2}} \over {{n_1}}} = {{{Z_1}} \over {{Z_2}}}\)

Vậy tỉ số truyền ở đây là: \(i = {{{Z_1}} \over {{Z_2}}} = {{50} \over {20}} = 2,5\)

Vậy chi tiết đĩa líp quay nhanh hơn đĩa xích 2,5 lần.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 107 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí