Câu 2 trang 101 SGK Công Nghệ 8


Thông số nào đặc trưng cho các bộ truyền chuyển động quay ? lập công thức tính tỉ số truyền của các bộ chuyển động ?

Đề bài

Thông số nào đặc trưng cho các bộ truyền chuyển động quay ? Lập công thức tính tỉ số truyền của các bộ chuyển động ? 

Lời giải chi tiết

- Thông số đặc trưng cho các bộ truyền động quay là tỉ số truyền i.

- Công thức tính tỉ số truyền của các bộ truyền động.

i của bộ truyền động đai

i của bộ truyền động ăn khớp

Bánh dẫn 1 có đường kính là: D1, tốc độ quay n1

Bánh dẫn 2 có đường kính D2, tốc độ quay n2

Vậy \(i  = {{{n_2}} \over {{n_1}}} = {{{D_1}} \over {{D_2}}} \)

Bánh dẫn 1 có số răng là Z1, tốc độ quay n1

Bánh dẫn 2 có số răng là Z2, tốc độ quay n2

Vậy \(i={{{D_1}} \over {{D_2}}}={{{Z_1}} \over {{Z_2}}}\)

=> \(i = {{{n_{b{\rm{d}}}}} \over {{n_{\rm{d}}}}} = {{{n_2}} \over {{n_1}}} = {{{D_1}} \over {{D_2}}} = {{{Z_1}} \over {{Z_2}}}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 54 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí