Câu 2 trang 101 SGK Công Nghệ 8

Bình chọn:
3 trên 15 phiếu

Thông số nào đặc trưng cho các bộ truyền chuyển động quay ? lập công thức tính tỉ số truyền của các bộ chuyển động ?

Thông số nào đặc trưng cho các bộ truyền chuyển động quay ? lập công thức tính tỉ số truyền của các bộ chuyển động ? 

Hướng dẫn trả lời

- Thông số đặc trưng cho các bộ truyền động quay là tỉ số truyền i.

- Công thức tính tỉ số truyền của các bộ truyền động.

 \(i = {{{n_{b{\rm{d}}}}} \over {{n_{\rm{d}}}}} = {{{n_2}} \over {{n_1}}} = {{{D_1}} \over {{D_2}}} = {{{Z_1}} \over {{Z_2}}}\)

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan