Bài tập cuối chương 4 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 87

a) Đo các góc trong Hình 1. b) Nêu tên các cặp góc kề bù.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 87

Hãy kể tên các cặp góc đối đỉnh trong Hình 2.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 87

Trong Hình 3 cho biết a // b. Tìm số đo các góc đỉnh A và B.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 87

Vẽ hình, viết giả thiết và kết luận của định lí về đường phân giác của hai góc kề bù.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 87

Cho hình chữ nhật ABCD và đường thẳng d cắt hai cạnh AD và CB như trong Hình 4.

Xem chi tiết

Bài 6 trang 87

Cho hình thoi ABCD, biết AC là phân giác

Xem chi tiết

Bài 7 trang 87

Phát biểu giả thiết, kết luận, vẽ hình minh họa và chứng minh định lí: “Nếu một tứ giác có ba góc vuông thì góc còn lại cũng là góc vuông”.

Xem chi tiết

Bài 8 trang 88

Quan sát hình 5, hãy chứng tỏ rằng xy⫽zt

Xem chi tiết

Bài 9 trang 88

Quan sát Hình 6, hãy chứng tỏ rằng MN // EF.

Xem chi tiết

Bài 10 trang 88

Quan sát Hình 7. a) Chứng minh rằng MN song song với RS

Xem chi tiết

Bài 11 trang 88

Quan sát Hình 8 a) Chứng minh rằng m // n.

Xem chi tiết

Bài 12 trang 88

Hãy phát biểu phần kết luận còn thiếu của định lí sau: a) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì tạo thành các cặp góc đồng vị .?. b) Nếu hai đường thẳng cùng tạo với một đường thẳng các góc so le trong bằng nhau thì ?

Xem chi tiết

Bài 13 trang 88

Hãy phát biểu phần kết luận còn thiếu của định lí sau: a) Hai góc cùng bù một góc thứ ba thì .? b) Hai đường phân giác của hai góc kề bù thì ?

Xem chi tiết

Bài 14 trang 89

Cho định lí: “Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho có một cặp góc so le trong bằng nhau thì các cặp góc đồng vị có được cũng bằng nhau”. a) Hãy vẽ hình minh họa định lí trên. b) Viết giả thiết và kết luận của định lí. c) Hãy chứng minh định lí trên.

Xem chi tiết