Bài tập cuối chương 3 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 64

Điền vào chỗ chấm. Hình hộp chữ nhật (hình lập phương) có: ....... cạnh; ....... mặt; ....... đỉnh; .......... đường chéo; mỗi đỉnh có ....... góc.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 64

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH. a) Hãy nêu các mặt chứa cạnh EF. b) Cạnh GH bằng cách cạnh nào? c) Vẽ đường chéo xuất phát từ đỉnh E, G.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 64

Bạn Nam dự định dùng thanh sắt cắt ra để làm một cái khung hình lập phương cạnh 30 cm. Hỏi thanh sắt dài 3,5 m có đủ để làm cái khung không?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 64

Người ta cần làm một chiếc hộp hình hộp chữ nhật có kích thước 2cm, 3cm và 5cm. a) Hãy chỉ ra hai cách cắt tấm bìa để gấp thành hình hộp trên. b) Hãy tính diện tích của tấm bìa sau khi cắt trong mỗi trường hợp.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 64

Từ một tấm bìa hình chữ nhật, hãy chỉ ra hai cách cắt và gấp để tạo thành một hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều cạnh 3 cm và chiều cao 2 cm.

Xem chi tiết

Bài 6 trang 64

Trong bốn tấm bìa dưới đây, tấm nào không thể gấp thành hình lăng trụ đứng tam giác?

Xem chi tiết

Bài 7 trang 65

Một khối kim loại có dạng hình lăng trụ đứng đáy tam giác vuông có kích thước hai cạnh góc vuông là 3 cm, 4 cm, cạnh huyền 5 cm. Người ta khoét một lỗ hình lăng trụ đứng đáy tam giác vuông hai cạnh góc vuông có kích thước là 2 cm, 1,5 cm, cạnh huyền 2,5 cm (Hình 2). Tính thể tích của khối kim loại (không tính cái lỗ).

Xem chi tiết

Bài 8 trang 65

Gạch đặc nung (Hình 3) là loại gạch được làm bằng đất sét và được nung nguyên khối, không có lỗ rỗng. Do kết cấu khối đặc vậy nên khối gạch khá cứng chắc, ít thấm nước, đảm bảo kết cấu công trình. Bác Ba muốn làm 500 viên gạch như thế, hỏi cần bao nhiêu mét khối đất sét? Biết kích thước mỗi viên gạch là 205 mm, 95 mm, 55 mm, và độ dãn nở không đáng kể.

Xem chi tiết