Bài 2: Các phép tính với số hữu tỉ - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 10

Tính:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 10

Tính:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 10

Thay dấu ? bằng dấu >, <, = thích hợp.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 10

Tính

Xem chi tiết

Bài 5 trang 11

Tìm x, biết:

Xem chi tiết

Bài 6 trang 11

Bảng dưới đây thể hiện lượng mưa (tính bằng mm) của một thành phố trong ba tháng so với lượng mưa trung bình trong năm. Hãy cho biết tổng lượng mưa trong khoảng thời gian ba tháng đó nhiều hơn hay ít hơn lượng mưa trung bình hàng năm. Giải thích.

Xem chi tiết

Bài 7 trang 11

Sau khi ghép hai mảnh ván lại với nhau thì mảnh ván mới dài 3 m, phần ghép chung dài

Xem chi tiết

Bài 8 trang 11

Trong một bể nước, lượng nước chiếm đến

Xem chi tiết

Bài 9 trang 12

Huy muốn treo một bức tranh nằm giữa bức tường theo chiều ngang. Bức tường dài

Xem chi tiết

Bài 10 trang 12

Bạn Mai nuôi một con mèo. Mai cho mèo ăn mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 300 g thức ăn. Với lượng thức ăn có sẵn trong nhà là

Xem chi tiết

Bài 11 trang 12

Một cửa hàng thời trang nhập về 100 cái áo với giá vốn mỗi cái là 200 000 đồng. Cửa hàng đã bán 60 cái áo, mỗi cái lời 25% so với giá mua, 40 cái áo còn lại cửa hàng bán lỗ 5% mỗi cái so với giá mua. Hỏi sau khi bán hết 100 cái áo cửa hàng đã lời bao nhiêu tiền?

Xem chi tiết

Bài 12 trang 12

Đỉnh núi Ngọc Linh (Kon Tum) có độ cao khoảng bằng 0,78 lần đỉnh núi Phan Xi Păng. Đỉnh núi Bà Đen (Tây Ninh) cao khoảng bằng

Xem chi tiết